Molekulová fyzika a termika
(Termika)

 This course allows guest users to enter

Obsahuje tématické celky : Kinetická teorie látek, Vnitřní energie, teplota a teplo, Ideální plyn, Pevné látky, kapaliny, změny skupenství, Kruhový děj, tepelné stroje

This course allows guest users to enter