Mechanika
(MECHANIKA)

 This course allows guest users to enter

Obsahuje tématické celky : Kinematika hmotného bodu, Dynamika hmotného bodu, Práce, výkon a energie, Gravitační pole, Mechanika tuhého tělesa, Mechanika kapalin a plynů

This course allows guest users to enter