Elektřina a magnetismus
(Elektřina)

 This course allows guest users to enter

Obsahuje tématické celky : Elektrické pole, Elektrický proud v pevných látkách, Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu, Stacionární magnetické pole, Nestacionární magnetické pole, Střídavý proud, energetika, Elektromagnetické kmity a vlny

This course allows guest users to enter